Politica agricolă comună | Politici funcționale europene - RISE3 - Curs 9