Procesul de elaborare a politicilor UE | Politici funcționale europene - RISE3 - Curs 2