Relațiile externe: comerț extern, dezvoltare, PESC | Politici funcționale europene - RISE3 - Curs 12