The European Court of Justice...

Is an independent institution.
77% (10 votes)
Is a partisan institution.
23% (3 votes)
Total votes: 13

Comments

The judges send there follow the political agenda of the governments that sent them there. They can judge even they have never been a judge in their countries...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The European Court of Justice is independent because the judges are appointed by Member States but are politically independent. They can apply issues of law and therefore are well placed to interpret and apply the law correctly.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The European Court of Justice is fully independent. As my colleague commented earlyer thy are politically independent and they are not part of any political party. They are applying only issues of law and because of they're status they are correct in situations regarding conflicts between citizens of different states.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Curtea de justiție a Comunităților Europene, numită pe scurt și Curtea Europeană de Justiție (CEJ) își are sediul la Luxemburg și este organul juridic al Comunităților Europene.

Sarcinile CEJ sunt prevăzute în art. 220-245 Tratatul UE precum și în propriul său statut. Acestea constau în asigurarea interpretării uniforme a legislației europene. În 1989, pentru a ușura activitatea CEJ a fost înființată Curtea Europeană de Justiție de Primă Instanță (CEJ-PI) și apoi în 2004 o altă instanță, pentru probleme care privesc funcționarii publici: Tribunalul funcționarilor publici ai Uniunii Europene. De atunci CEJ nu mai este competentă decât pentru soluționarea căilor de atac înaintate de persoanele fizice și juridice împotriva deciziilor luate de Curtea Europeană de Justiție de Primă Instanță. Mai nou însă, cu puține excepții, CEJ răspunde și de dosarele de chemare în judecată în primă instanță înaintate de statele membre ale UE împotriva Comisiei Europene.

Limba folosită în timpul proceselor este una din limbile oficiale ale UE. Contează în primul rând din ce țară provine partea care a formulat cererea de chemare în judecată și din ce țară este pârâtul. Această regulă asigură oricărei persoane din UE posibilitatea de a participa la actele procesuale în limba sa maternă. Intervențiile părților procesuale și ale judecătorilor sunt traduse de interpreți, la fel ca și toate documentele care fac parte din dosarul cauzei.

Limba folosită pe plan intern la CEJ este franceza. Acest lucru se explică prin faptul că în momentul înființării Comunității Europene în anul 1957 majoritatea populației din cele șase țări fondatoare (Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda) era vorbitoare de limba franceză.

La ora actuală tendința este de a folosi mai mult limba engleză, datorită faptului că majoritatea juriștilor din țările recent aderate și-au urmat studiile parțial în limba engleză și mai puțin în limba franceză.

 

I still think the judges are not so independent because in Mauro's Capellletti (1987) article it is said that the court was influenced by some political powers, powers that wanted to pass over the will of member states.

Also in the article Burley and Mattli (1993) is is said that ECJ was the great architect of european integration - and that shows partisanism. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The European Court Of Justice is the highest court in the European Union in matters of European Union law. They make sure the law is applied in the same way in each country. The European Court of justice members are politically independent. They have to apply the law correctly.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Curtea de Justiție interpretează legislația europeană pentru a se asigura că aceasta se aplică în același fel în toate țările UE. Tot aceasta , soluționează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre și instituțiile europene. Persoanele fizice, întreprinderile sau organizațiile pot, la rândul lor, să aducă un caz în fața Curții de Justiție, atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile de către o instituție europeană.Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este formată din câte un judecător pentru fiecare stat membru.Curtea beneficiază de sprijinul a nouă „avocați generali” care au sarcina de a-și prezenta punctele de vedere cu privire la cazurile aduse în fața Curții. Pledoariile lor trebuie să fie imparțiale și susținute public.Fiecare judecător și avocat general este numit pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Guvernele trebuie să cadă de acord asupra persoanelor nominalizate.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

While the ECJ has the jurisdiction to rule preliminarily on issues coming from national courts, it falls to the latter to decide how to use the ECJ rulings within their internal judicial process. In theory, this difference is very well drawn but, in practice, the Court has a much higher influence on the judicial process than stipulated in EU treaties. 

For example, the very first mention of the word "constitution" in relation to the EU was made by the ECJ n 1986, By continuing to mention this term, the Court indicated that the constitution of the EU does not reside solely in its founding treaties, but also in the constitutionalization of its legal system.

The ECJ almost single-handedly transformed the EU from an international organization to a cvasi-federal political entity, by moving its law system away from international law, and more into something resembling internal, national law. 

Through the precedents it established, and the decisions it has made over the years, the Court gave the EU powers similar to those of a state. An example is the decision from 1971 when the ECJ decided that treaties signed by the EU with external actors take preeminence over treaties signed by Member States with the same actors. 

While it is very difficult to say what influences drive the Court, it is clear to me that some influences do exist, therefore the ECJ is not independent.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The European Union is considered to be an outstanding international organization, responsible for an extensive bunch of policies including political, economic, social, and environmental policy etc. However, while the European Union is now legally responsible for the exclusive jurisdiction of national governments, these powers are only worthwhile if governments actually follow European Union law.

The Court of Justice of the European Union, known as the European Court of Justice (ECJ), enforces EU law in areas handled by EU. It is the highest court in the European Union, eclipsing national supreme courts. Its judgments can influence both member states and individuals, and it is the conciliator between member states, institutions and individuals in disagreement relating to European Union law. Its role is to make sure that EU legislation is interpreted and applied in the same way in all European Union countries, so that the law is the same for everyone. It ensures, for example, that national courts do not give different measures on the same affair.

The European Court of Justice is an independent institution, as the body ultimately responsible for accomplishing compliance with EU law. The ECJ faces some important challenges in trying to enforce EU law over a set of independent disposed states. The ECJ has no way of making a government comply its rules.

Furthermore, at least in theory, we can describe some situations when the ECJ decision-making is influenced by fact that the governments are trying to avoid unwanted measures. Then, governments have the power to both to analyze the bases of the European Union treaties and pass secondary legislation at the EU level.

The judges are people whose fairness is very important and they are politically independent. They have the abilities or skills needed for appointment to the highest judicial positions in their home countries. They are selected to the Court of Justice by collective agreement between the governments of the EU member states. Each is appointed for a term of six years, which may be renewed.

Even though the European Court of Justice is fully independent, the ECJ as excessively powerful must be turned down. The escalation in jurisdiction has been appropriately met with the Lisbon Treaty. In the legal system in which the European Court Justice performs a variety of procedural constraints applied to the member states, the European Court of Justice power is restricted by different principles. The ECJ is constrained by democratic and fundamental regulations. It is largely independent from other actors, but it does not act in a legal gap.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The Court constitutes the judicial authority of the European Union and, in cooperation with the courts and tribunals of the Member States, it ensures the uniform application and interpretation of European Union law.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote