Members of the Governing Council of the ECB...

Decide with the interests of the Eurozone in mind.
65% (83 votes)
Decide with the interests of their home member states in mind.
35% (45 votes)
Total votes: 128

Comments

the integration is at a low level so national states promote their interent and not the interest of the eurozone as a whole...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I think that the members of the Governing Council of the ECB sometimes are trying to promote their own interests because the crisis caused economic gap between countries and each state will want to manage the situation in their favour.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

In theory, the members of the ECB should have the same status as the members of the European Commission, in the sense that they should be free to act in the interest of the Eurozone, away from influences originating in their own countries. However, seeing how national governments fight over appointments to the Governing Council of the ECB, one cannot but wonder as to the motives for these struggles. 

If ECB leaders act with national interests in mind, then it is clear that the interests of the EU are sabotaged and, consequentlly, those of its citizens.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

În opinia mea, în exercitarea funcțiunilor și a sarcinilor, Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale nu trebuie să urmeze instrucțiuni venite din partea altor instituții ale Comunității sau de la guvernele statelor membre. Autoritatea instituțională a Băncii Centrale Europene nu poate fi acordată sau oferită, ci se constituie în cadrul relațiilor din cadrul Uniunii Europene. În acest sens, prezintă importanța instituțiile și comunitățile cu care Banca Centrală Europeană intră în relații reciproce. Pentru impunerea autorității în rândul comunităților și al instituțiilor din cadrul Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană trebuie să practice o politică transparentă, să utilizeze un mix de politici monetare și să înregistreze rezultate pozitive.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Conform cadrului etic al BCE, conduita membrilor Consiliului Guvernatorilor nu trebuie să le afecteze independența și imparțialitatea, dar nici nu trebuie să aduca atingere renumelui BCE. Totodată, membrilor le este impus să îndeplinească responsabilitățile cu onestitate fără a ține cont de interesele personale și de cele naționale cu scopul de a evita pe cât posibil situațiile percepute drept cauze ale unui conflict de interese. Astfel, membrii Consiliului Guvernatorilor trebuie să acționeze cu loialitate față de UE și BCE și nu trebuie să accepte instrucțiuni de la nici o instituție sau organ a Uniunii, dar nici de la vreun guvern sau persoană din afara BCE. Odată cu aderarea Lituaniei la zona euro, la data de 1 ianuarie 2015, s-a implementat un nou sistem prin care guvernatorii BCN dispun pe rând de drept de vot prin rotatie, pentru a putea fi adoptate deciziile mai eficient. Având în vedere că, tările din zona euro sunt împărtite pe grupuri, în functie de dimensiunea economiilor, deciziile luate trebuie sa fie în interesul regiunii, ulterior a întregii Uniuni și nu a unui stat în parte. În prezent, guvernatorii țărilor clasate pe primele cinci locuri( Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos), dispun în comun de patru voturi, în timp ce celelalte 14, dispun în comun de 11 drepturi de vot. În concluzie, consider că membrii Consiliului Guvernatorilor votează independent de interesele statului din care provin și votează pentru UE ca întreg.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 12
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consider că membrii Consiliului Guvernatorilor acționează în funcție de interesele pe care zona Euro le manifestă în cadrul instituției specializate, Banca Centrală Europeană. În structura acestei instituții, cu sediul la Frankfurt, există numeroase centre de interes, unul dintre cele mai importante fiind cel care se ocupă cu analizarea și monitorizarea inflației din țările membre UE ce au moneda Euro. Pragul pe care aceste națiuni trebuie să îl păstreze este de sub 2%, fapt care reprezintă un criteriu major pentru menținerea unei stabilități economice în Uniunea Europeană. Astfel, reprezentanții țărilor din Consiliul Guvernatorilor au datoria de a fi în deplinătate cunoștință de cauză în legătură cu eventualele probleme din țările lor, având capacitatea de a regla deficiențele economice monetare ce s-ar putea naște. Aderarea Lituaniei la zona euro, în 2015, a constituit un factor de schimbare din prisma regândirii sistemului de alocare a locurilor în Consiliul Guvernatorilor. Cele mai influente 5 economii, Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos, au poziți fruntașe în cadrul instituției, având la dispoziție 4 voturi în comun, pe când celelalte 14 membre, au însumat în comun un total de 11 voturi, Concluzionând, interesele naționale ar trebui să se îmbine cu cele ale UE, creând un cadru de stabilitate și asigurând transparența deciziilor întocmite.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consiliul guvernatorilor este cel mai important organ decizional al Băncii Centrale Europene și este responsabil de stabilirea ratelor dobânzilor și de conduita politicii monetare, fiind format din cei șase membri ai Comitetului executiv și din cei 19 guvernatori ai băncilor centrale naționale ale țărilor din zona euro. Din punctul meu de vedere, membrii Consiliului Guvernatorilor își îndeplinesc atribuțiile independent de interesele țării de origine, îndeplinind condițiile de conduită și imparțialitate ce le sunt impuse și acționând conform intereselor zonei EURO. Odată cu aderarea Lituaniei la zonă din 1 ianuarie 2015, a fost implementat un nou sistem, conform căruia guvernatorii băncilor centrale naționale dispun pe rând de drepturi de vot în cadrul Consiliului Guvernatorilor, rotația drepturilor de vot sprijinind funcționarea consiliului în continuare, în condițiile creșterii numărului de țări din zona euro. Astfel, țările sunt împărțite pe grupuri, în funcție de dimensiunea economiilor și a sectoarelor financiare, fiind clasificate astfel: guvernatorii țărilor aflate pe primele cinci poziții (Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos) dispun la comun de patru drepturi de vot, în timp ce restul de 14 dispun de 11 drepturi de vot, în fiecare lună, guvernatorii utilizând aceste drepturi de vot prin rotație. În concluzie, consider că membrii Consiliului Guvernatorilor acționează pentru binele comun al zonei EURO, conform principiilor care le definesc poziția și care definesc general ideea de „uniune”.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 14
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Autoritatea instituțională a Băncii Centrale Europene se constituie din cadrul relațiilor Uniunii Europene. Pentru impunerea autorității în rândul comunităților și al instituțiilor din cadrul Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană trebuie să practice o politică transparentă, să utilizeze politici monetare care sa fie egale pentru toate statele și să prezinte rezultate durabile.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 14
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Membrii Consiliului Guvernatorilor își îndeplinesc atribuțiile independent de interesele țării din care provin, îndeplinind condițiile de conduită și imparțialitate ce le sunt impuse și acționând drept gardieni ai intereselor zonei EURO. Membrii Consiliului se ocupă prin altele de analizarea și monitorizarea inflației din țările membre UE ce au moneda Euro. Pragul pe care aceste națiuni trebuie să îl păstreze este de sub 2%, fapt care reprezintă un criteriu important pentru menținerea unei stabilități economice în Uniunea Europeană. Astfel, reprezentanții țărilor din Consiliul Guvernatorilor au datoria de a informati cu privire la problemele din tarile din care provin, pentru a regla deficiențele economice monetare ce s-ar putea naște . Cele mai influente 5 economii, Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos, au poziți fruntașe în cadrul instituției, având la dispoziție 4 voturi în comun, pe când celelalte 14 membre, au însumat în comun un total de 11 voturi , acest sistem a fost implementat din 1 ianuarie 2015 cand un nou stat a aderat la zona euro , Lituania . In concluzie , membrii Consiliului Guvernatorilor actioneaza asemenea Parlamentarilor Europeni si a comisarilor , adica fara a tine cont de tara din care provin , urmarind doar securizarea si dezolvatarea UE.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE. Aceștia au responsabilitatea de a adopta orientările și deciziile necesare pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor încredințate BCE și Eurosistemului;de a formulara politici monetare a zonei euro. Aceasta include adoptarea deciziilor privind obiectivele în materie de politică monetară, ratele dobânzilor reprezentative, furnizarea de rezerve Eurosistemului și stabilirea orientărilor pentru implementarea deciziilor respective; în contextul noilor responsabilități ale BCE legate de supravegherea bancară, adoptarea deciziilor referitoare la cadrul general în care sunt luate deciziile în materie de supraveghere și adoptarea proiectelor de decizii complete propuse de Consiliul de supraveghere în cadrul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții. Consiliul guvernatorilor se întrunește, de regulă, de două ori pe lună, la sediul BCE din Frankfurt pe Main, Germania. Consiliul guvernatorilor evaluează evoluțiile economice și monetare și adoptă deciziile privind politica monetară la fiecare șase săptămâni. În cadrul celorlalte ședințe, Consiliul discută, în principal, chestiuni legate de alte atribuții și responsabilități ale BCE și ale Eurosistemului. Pentru a asigura separarea atribuțiilor BCE în domeniul politicii monetare și în alte domenii de responsabilitățile în materie de supraveghere, se organizează ședințe separate ale Consiliului guvernatorilor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 14
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote