Should the EU promote population growth?

Yes, mainly by means of increased fertility.
85% (11 votes)
Yes, mainly by means of increased immigration from third countries.
15% (2 votes)
Not at all.
0% (0 votes)
Total votes: 13

Comments

Answering this question is hard because one may agree with implementing both means

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The key may be in how you interpret the word "mainly". You could interpret it in quantitative terms. If you want to increase the population number, what would be your ideal proportion between increased births and increased immigrants? 50-50? This raises another question. Do you care if the resulting population growth changes the balance betwen native and foreign-born population?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

increasing the number of europeans beeing born will reduce the chance of needing people from third world countries to come here. this people usually are far away from the concept of what and european means.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Consider că Europa are nevoie de o creștere a populației, și, în special, are nevoie de creșterea natalității.
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen mondial.Îmbătrânirea societăţilor rezultă, în primul rând, din scăderea ratei fertilităţii şi creşterea speranţei de viaţă, ceea ce înseamnă mai puţini copii şi mai multe persoane vârstnice. În timp ce pentru înlocuirea populaţiei, fiecare femeie de vârstă fertilă ar fi trebuit să aducă pe lume, în medie, 2,1 copii, în realitate media în UE este mult mai mică.
Pe lângă declinul demografic, schimbările vizează structura pe grupuri de vârstă a populaţiei. Este vorba, în primul rând, de creşterea populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. Acesta este un fenomen prezent în toate principalele regiuni europene, atât în cifre absolute, cât şi ca procentaj din populaţia totală. În ultimii 50 de ani, populaţia vârstnică (65+) s-a dublat, ajungând de la 46 la 112 milioane, iar ponderea sa în populaţia totală a ajuns de la 8%, în 1950 la 14%, în 2000. Europa are populaţia cea mai în vârstă din lume6.
Creșterea natalității va contribui pozitiv la dezvoltarea economiei (cererea devine mai mare - consumul devine, de asemenea, mai mare), dezvoltarea forței de muncă, revitalizarea populației, echilibru social.
Așadar, Uniunea Europeană trebuie să promoveze creșterea populației și să pună accent pe măsuri de creștere a fertilității și natalității.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Îmbătrânirea demografică cu care se confruntă Uniunea Europeană are drept surse principale o scădere a natalității și o reducere a intensității mortalității în rândul populației. Cunoscând reale evoluții în plan economic și social, populația UE a început să neglijeze viitorul îndepărtat și să pună mai mult accent pe prezent; egoismul devenind din ce în ce mai vizibil.

Dar care sunt factorii social-culturali care au dus UE într-un asemenea impas? În primul rând, putem vorbi despre o scădere a ponderii gospodăriilor tradiționale, oamenii tinzând mai degrabă să migreze către marile orașe ca urmare a benefiiciilor financiare și a condițiilor oferite. În al doilea rând, emanciparea femeilor și scoaterea acestora din mediul casnic a dus la o scădere a numărului de copii pe cap de famile și la o creștere a vârstei în care acestea sunt pregătite să-și ia o asemenea atribuție. De asemenea, exigențele sociale sporite în ceea ce privește educația copiilor, necesitatea ca tinerii să-și întrețină bătrânii ca urmare a incapacității statului de a o face și diversificarea activităților cu rol recreativ au dus la această stare de fapt.

Ce rămâne de făcut de către autoritățile abilitate pentru a combate efectele negative asupra economicului - și aici putem lua în calcul creșterea raportului de dependența ce va duce în final la o diminuare a nivelului de trai, scăderea productivității/ eficienței politicilor sociale și implicit creșterea numărului acestora etc.- ?

Ar trebui să-și îndrepte mai mult atenția asupra egalității de gen și să restabilească raporturile dintre viața de familie și muncă/ cariera profesională. De asemenea, ar trebui să se investească mai mult în educația tinerilor pentru a compensa o diminuare a forței de muncă și de asemenea ar trebui să crească vârsta de pensionare ca urmare a creșterii speranței de viață sau să sporească beneficiile pentur care optează să se pensioneze mai târziu, integrând mai mulți oameni pe piața muncii. În plus, se poate apela la o deschidere a UE spre a integra și pregăti migranții și descendenții acestora chiar dacă nu sunt la fel de calificați precum cei care aleg drept țări de destinație SUA sau Canada.

În concluzie, pentru a putea asigura o mai mare șansă UE de a-și reveni din această situație dificlă este necesar să se acționeze pe mai multe paliere așa cum am schițat mai sus.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Scaderea/cresterea populatiei are are un efect direct de 0,7 asupra rentabilitatii cotizatiilor sociale (in sistemul de pensii pay as you go) si acelasi efect asupra pretului capitalului (intr-un sistem de pensii cu capitalizare). Prin urmare se impune cresterea populatiei cu cel putin 1,42 pentru a se mentine nivelul actual al rentabilitatii cotizatiilor sociale/al pretului capitalului. Daca avem de ales intre cresterea populatiei prin numar de nasteri si cresterea prin migratie, a doua varianta este mai ieftina pentru stat in comparatie cu prima varianta. Deci, cred ca populatia trebuie sa creasca prin imigratie. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

     Când cititm despre viitorul Uniunii Europene nu putem să-i evităm pe „trâmbițarii” care ne arată un viitor bătrân. Este adevărat, populația mondială va crește cu circa o treime în următorii 40 de ani, de la 6,9 la 9,1 miliarde, după cum ne spune  Divizia de Populație a ONU. Dar această creștere de populație  va fi un tip foarte diferit de creștere în comparație cu ori ce s-a întâmplat înainte - creșterea va fi condusă, în primul rând,  de o creșterea a numărului oamenilor bătrâni și nu de ratele natalității, care au scăzut peste tot în lumea și în special în UE. Pentru a înțelege mai bine cele spuse, să privim structura populației al Uniunii Europene, pe întreg teritoriul UE-28, persoanele mai tinere (0–14) reprezentau 15,6 % din totalul populației la 1 ianuarie 2013, în timp ce persoanele de vârstă activă (15–64) reprezentau aproximativ două treimi (66,2 %) din total, ceea ce înseamnă că persoanele în vârstă (cu vârsta de minimum 65 de ani) reprezentau aproximativ 18,2 % din populație, conform Eurostat. Vedem o discrepanță între cei în vârstă de 0-14 ani și cei de minimum de 65 ani și o concentrație de 66,2 între cei de 15-64 ani. În urmă cu 30 de ani se înregistrau doar 59,3 milioane de persoane de peste 65 de ani (adică peste 12,8% din populaţie), iar în următorii 50 de ani numărul persoanelor de peste 60 de ani va creşte într-un ritm greu de imaginat: 2 milioane pe an! Va crește semnificativ și numărul persoanelor de peste 80 de ani (la nivelul anului 2010 se înregistrau 23,2 milioane de persoane cu vârste de peste 80 de ani) (sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/articole_si_dialoguri/23042012_articol_imbatranire_activa_ro.htm)

  De ce va ajunge Europa atât de bătrână în viitor? Un motiv este acela că mai mulți europeni trăiesc până la vârste avansate. În ultimii 50 de ani, speranța de viață la naștere a crescut, în medie, cu aproximativ 10 ani în UE, în mare parte datorită îmbunătățirii condițiilor socioeconomice și de mediu, precum și a ameliorării tratamentului și a îngrijirii medicale (sursa: Eurostat). La fel de semnificativ este și enorma masă de oameni născuți în primele decenii de după cel de Al Doilea Război Mondial. Pe măsură ce copiii născuți în timpul baby boom-ului cresc, vor crea o explozie de seniori. Astăzi asistăm la o creștere ex abrupto a numărului celor care împlinesc 60 de ani; în alti 20 de ani, vom vedea o explozie a numărului celor care împlinesc 80 de ani. Într-o asemenea situație și cu rata natalității scăzută, nu numai în Europa ci în întreaga lume(Nu mai departe de sfârșitul anilor 1970 femeia iraniană medie avea aproape 7 copii. Astăzi, pentru motive neînțelese, are numai 1,74 copii, mult sub media de 2,1 de care are e nevoie pentru a susține populația în decursul  timpulu), niciun sistem de pensii, fie el public sau privat nu va susține o asemenea inflație de oameni vârstnici.

O estimare demografică făcută de Eurostat „preconizează o îmbătrânire semnificativă a populației Europei în următorii 35 de ani. Principalul scenariu al Eurostat privind estimările demografice (EUROPOP2013) oferă un context pentru eventuale evoluții. Estimările sugerează că tendința demografică de îmbătrânire a populației va avea ca rezultat o creștere a ponderii populației cu vârsta de minimum 65 de ani în UE-28 de la 18,2 %, la începutul anului 2013,la 28,1 % în 2050, în timp ce ponderea populației de vârstă activă va scădea de la 66,2 % la 56,9 %. În consecință, vor fi cu aproximativ 40 de milioane de persoane mai puțin în cadrul grupului de persoane de vârstă activă. Amploarea și ponderea relativă a populației cu vârsta de minimum 65 de ani vor crește într-un ritm rapid în perioada de proiecție, acest grup urmând să atingă aproximativ 150 de milioane de persoane în 2050. Se preconizează ca numărul persoanelor foarte vârstnice (definite ca persoane cu vârstă de minimum 80 de ani) să crească într-un ritm chiar și mai rapid, de peste două ori mai mare, urmând să atingă 57,3 milioane în 2050. Ca urmare a acestor tendințe diferite în cadrul grupurilor de vârstă, se preconizează că rata demografică de dependență a persoanelor în vârstă (persoane cu vârstă de minimum 65 de ani în raport cu cele cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) va crește de la 27,5 %, la începutul anului 2013, la aproximativ 50 % în 2050. Aceasta înseamnă că în UE, unde în prezent există patru persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană cu vârsta de minimum 65 de ani, se va ajunge în mai puțin de 40 de ani, la un raport de două persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană cu vârsta de minimum 65 de ani.”(sursa:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/ro).

Totodată apar disensiuni în interiorul UE în urma externalităților dintre state ca urmare a declinului demografic. Astfel un stat are costuri pe care le suportă în urma investiției în capitalul uman, dar și costuri de pe urma investițiilor în politiciile pronataliste. Ori din punctul de vedere al politicilor demografice, într-o uniune în care  libera circulație a persoanelor este un principiu fundamental, cetățenii altui statului membru contează la fel de mult ca cei proprii, ceea ce reprezintă o oportunitate. Statele care nu au avut politici demografice mai intensive pe parcursul anilor, vor recurge la UE, pentru a-și recruta forță de muncă pe care să o taxeze ulterior fară ca statul respectiv să investească în cetățenii respectivi. Această atitudine generează un risc pentru că statele care au un grad mare de migrație să nu mai investească în educație sau în politici pronataliste, avand ca efect o educație slab subvenționată și dând naștere la un declin demografic.

Un al efect al declinului demografic este afectarea sistemului de pensii. Astfel sistemul de penisii pay-us-you-go, care se bazează pe solidaritatea între generații, este afectat de un nivelul scăzut de înlocuire între generații. Ori, dacă populația îmbătrânită este mai mare decât cea activă, povara fiscală va fi foarte mare pentru populația activă și tot nu va creste bunăstarea populației îmbătânite. Iar cât privește sistemul de capitalizare, capitalul acumulat valorează din ce în ce mai puțin având în vedere că scăderea demografică afectează tot globul, iar să strângi un capital are din ce în ce mai puțin sens, pentru că nu vei avea cui să-l vinizi.

Ce este de făcut? Din datele prezentate mai sus este evident că Europa are nevoie de politici demografice care sa crească populația. Cum? Este puțin mai dificil să răspundem la o asemenea întrebare. Soluțiile la îndemănă sunt ori creșterea populației prin imigrație sau creșterea fertilității în cadrul UE. Prima soluție poate oferi o creștere considerabilă în rândul populației prin imigrare, dar o asemenea soluție are consecințe politice de mari dimenisiuni, cum ar fi clivajele sociale în interiorul Europei, ducând astfel la extreme politice. Totodată o asemenea soluție ar cere un nou set de politici publice cum ar fi politicile de integrare a imigranților. Această soluțe este un proces lung si obositor. A doua soluție este creșterea ratei fertilității în cadrul UE, ca model putem lua „calea suedeză” unde ea implică intervenția statului destinată să amelioreze tensiunile dintre muncă și viața de familie, pentru a da posibilitate femeilor să aibă mai mulți copii fără piedici financiare. Dar, statele care au urmat această cale nu au avut succese considerabile. O altă cale este cea care îndeamnă individul la  o reîntoarcerea la valorile tradiționale, în care femeile au puține opțiuni economice și sociale dincolo de rolul de mame. O altă soluție  este ca statele să se delege între ele pentru colecta taxele de la cetățenii în care nu au investit și să le distribuie statelor din care fac parte cetățenii respectivi.

  În concluzie, ambele soluții sunt viabile, ele sunt aplicate în funcție de context sau uneori forțate de circumstanțe și de preferințele elitei politice la un moment dat. Indiferent de ce soluții abordează Europa scăderea natalității si pe de altă parte creșterea oamenilor vârstnici rămâne o problemă pe care UE nu o va putea evita. O schimbare la nivelul mentalității în cadrul UE este necesară indiferent de soluție, mentalitatea potrivit căreia copiii sunt o comoară și nu o povară ar ajuta foarte mult politicile demografice.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Yes, I think that EU should promote population growth because there are already many countries where the population is generally old and there is a lack of force work. Also people complain about immigrants. The government should encourage the population growth thru child benefit and other policies.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote