What's the real purpose of the European Social Fund?

Supporting jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital.
94% (107 votes)
Side payments to some social groups as compensation for the effects of EU labour mobility.
2% (2 votes)
Side payments to some social groups as compensation for the effects of other EU policies.
3% (3 votes)
Side payments to some social groups to buy their support for the EU.
2% (2 votes)
Total votes: 114

Comments

      European Social Fund is the fundamental pillar of the EU Member States financial, providing citizens jobs and economic and social cohesion, representing 10% of the EU budget. Through his help in balancing the Structural Funds European expenditures in underdeveloped regions, financing projects nationwide, local, regional.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I think that the real purpose of the European Social Fund is supporting jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital. Of course, this Fund is not the only way that exists. There are also other EU institutions, programms and initiatives which contribute to employment objectives. Concerning Romania, European Social Fund projects help romanian people to have a wider acces to work and teach them to access a high-quality job. This Fund invests in  Europe's human capital, especially young people, minorities, but also employees or  citizens without a job. It is very important to understand that the European Social Fund is not an employment agency, it just finances thousands of local, regional and national authorities across Europe on employment.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

European Social Fund promotes employment and social inclusion helping people get a job (or a better job), integrating disadvantaged people into society and ensuring fairer life for all.ESF opportunities invests in people and help them into a job. It aims to reduce economic and social differences between the countries of Europe. One part of the Europe budget is allocated to less developed regions. Against the background of globalisation and aging populations, the European Employment Strategy provides a framework for the member states coordinating to agree common goals in the field and priorities of employment.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I believe the purpose of European Social Fund is to  support the jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital. The European Social Fund is the main financial instrument of the EU in terms of investment in human capital. Of course, ESF has and an economic purpose, for attenuation the effects of the economic crisis on jobs. Oher purpose of the European Social Fund is to take actions aimed at developing institutional capacity and the efficiency of public administrations, at national, regional or local level.

I agree with those stated by my colleague above, such as the european social fund is not an european unemployment agency. The ESF, only create the climate necessary for individuals or institutions to overcome difficult situations.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

The European Social Fund (ESF) is the oldest of the Structural Funds and its creation was stated in the Treaty of Rome in 1957, with the original task of promoting within the Community employment facilities and the geographical and occupational mobility of workers. The ESF was founded upon the principles of its predecessor in the European Coal and Steel Community, the Fund for the Retraining and Resettlement of Workers. During its first two decades, due to the low levels of unemployment in the European Economic Community, the ESF was devoted to facilitate migration of workers and to retrain people who had suffered accidents at work2 . The importance of the European Social Fund on the European Communities budget was fairly minor during this period, representing around 1% of the total budget and less than 0.01% of GDP3 . In the eighties, following the 1979 energy crisis, with unemployment arising as a severe problem –in particular youth unemployment- and some regions in the need of industrial or agricultural reconversion, the ESF was reformed in order to include workers from all areas of the economy. In the view of the economic disequilibria emerging from the accession of the three new Member States of the eighties, in 1983 it was decided that funding from the ESF should be focused on the assistance to poorer regions in order to reduce the imbalances within the European Union. (European Commission 1998; 2007) . The ESF was geared towards supporting the European Employment Strategy as a part of the Lisbon Strategy at the beginning of the twenty first century. The ESF would then target the four pillars of the European Employment Strategy: enhancing the skills and flexibility of the workforce; development of active labor market measures in order to prevent youth long-term unemployment; development of small and medium sized enterprises by enhancing entrepreneurship potential; and promote equal opportunity and prevent social exclusion within the labor market. In sum, the European Social Fund has increased notably its presence in the European economy, not only through its raising presence in the EU budget, but mostly as its importance on the total European economy has followed a slow but steady upward trend. The European Social Fund allocates today over 13 trillion Euro, representing on average around 0.07 % of the European economy.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

FSE este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: ajută oamenii să își găsească un loc de muncă (sau un loc de muncă mai bun), integrează în societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse mai echitabile în viață. Realizează toate acestea investind în cetățenii Europei și în competențele lor – angajați sau șomeri, tineri sau vârstnici. În fiecare an, Fondul ajută aproximativ 15 milioane de oameni la locul lor de muncă sau la îmbunătățirea competențelor pentru a-și găsi de lucru în viitor. Acesta este un aspect important: • pe termen scurt – pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie • pe termen mai lung – ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii. În parteneriat, Comisia Europeană și țările UE stabilesc prioritățile FSE și modul de alocare a resurselor acestuia. Una dintre priorități o reprezintă adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea unor metode noi de lucru. Alte priorități se concentrează asupra spoririiaccesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți perspectivele de angajare. Într-adevăr, formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe constituie o parte semnificativă a numeroase proiecte FSE. O altă prioritate vizează sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. Această preocupare se înscrie în sfera sporirii „incluziunii sociale” – semn al rolului important pe care îl are ocuparea forței de muncă în sprijinirea oamenilor de a se integra mai bine în societate și în viața de zi cu zi. Criza financiară a dus la o nouă dublare a eforturilor de a menține ocuparea forței de muncă sau de a ajuta oamenii să se reangajeze în scurt timp dacă își pierd locul de muncă. FSE nu este o agenție de ocupare a forței de muncă – acesta nu face reclamă locurilor de muncă. În schimb, Fondul finanțează zeci de mii de proiecte locale, regionale și naționale de pe întreg teritoriul Europei pe tema ocupării forței de muncă: de la proiecte mici derulate de organizații de caritate de cartier pentru a ajuta persoanele locale cu dizabilități să își găsească un loc de muncă adecvat, până la proiecte de anvergură națională, care promovează formarea vocațională în rândul întregii populații. Proiectele FSE prezintă o mare varietate în ceea ce privește natura, amploarea și obiectivele lor și se adresează unor grupuri-țintă foarte diverse. Există proiecte care vizează sistemele de învățământ, profesorii și elevii, tinerii și vârstnicii aflați în căutarea unui loc de muncă și potențialii întreprinzători proveniți din toate mediile. Oamenii reprezintă centrul atenției FSE. Surse: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=ro http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

The european social fund was created in 1957 with the treaty of Rome. The ESF is the main European employment support system: it intervenes to help people find better jobs and offer a more equitable professional outlook to all EU citizens. To do this, it invests in the human capital of Europe - workers, young people and all job seekers. With a budget of EUR 10 billion per year, the ESF improves the employment prospects of millions of Europeans, paying particular attention to those who find it hardest to find a job. I agree with the fact that the real purpose of the ESF is to supporting jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I think the real purpose Of the European Social Fund is supporting jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital. Since 2007, the European Social Fund has been investing around 2.5 billion pounds in jobs and skills in England, and has helped over 430,000 young people into learning or jobs. the ESF is the main investment vehicle. It provides training opportunities, educational trainings and services in the labour market to make it functionable as best as it can. The ESF inspires young visions about their future, skills and their future careers. It uses a number of additional opportunities to young people and provides fundings for them. The objectives of the European Social Fund are: -Promoting employment and supporting labour mobility -Promoting social inclusion and combating poverty -Investing in education, skills and life-long learning -Enhancing institutional capacity and efficient public administration
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

This answer contains some empirical detail and that is a contribution. However, when analysing EU social policy or any other EU policy, we will have to know not only the official view but also alternative explanations. That is why our seminar questions have different options. When we opt for one of those alternatives we need to know that we also consider alternative explanations. And when we choose among those alternative explanations, whe must do that by using the scientific method, i.e. to see which of those explanations is better suited to explain reality. Whe need to see which of those explanations better explains the empirical data we observe. Finally, one can conclude by analyzing the implications of our finding from a normatve perspective, argue if that policy is working well or could be improved, and how.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The European Social Fund real purpose is to help the European citizens to find a job despite their age or experience, to help people get better jobs and ensure fairier job opportunities. The fact that ESF provides training, counseling and support to those in need helps individuals to have fair chances on the job market, but we must not think that the ESF is an employment agency and it does advertise jobs. Among the priorities of ESF we recall that it creates the climate where the Europeans citizens can develop and overcome difficult situations, like the difficulty to find a job, it focuses on improving access to employment, boosts the adaptability of workers with new skills, or helping people from disadvantaged groups to get jobs.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote